Glendale, CA – The most recent Syrian Armenian Relief Fund (SARF) HyeAID3 concert at the Alex Theatre in Glendale, California, was held on April 29, 2014, and raised one more $100,000 for Syrian Armenians. SARF had sent the earlier $100,000 to help the Armenians who were displaced from their ancestral homes in Kessab, within days of the attack on March 21st.

This concert started with medley of Aram Khachatourian’s music, with Armen Aharonian on the piano, accompanied by his orchestra. Artist-broadcast journalist Nune Avetisyan opened up the concert by reciting poetry by Vahan Tekeyan “Gantsrevé Dghas” (My son it’s raining – in reference to crying). She also made opening remarks thanking the audience for supporting SARF and the volunteer artists, by their attendance, and quoted poet Barouyr Sevag to show the determination of the Armenian people throughout history with “We exist, we shall prevail and multiply.”

SARF Executive Committee chairperson Zaven Khanjian addressed the audience with an inspiring message that reaffirmed the enduring quality of the Armenian people despite the Genocide and the hemorrhaging of the Armenians in Syria, the struggle to make sense of what is going on, the plea to continue assistance, and a message to seek truth and justice. Khanjian noted, “What’s happening in Syria is the latest chapter of the annihilation of our race that started with the heinous crime of the Young Turks in the Ottoman Empire a century ago. This time, not only under the watchful eyes of the world, but the direct involvement and encouragement of some… I have often found myself weak and desperate, which has led me to search the word of God for hope and consolation. Jesus said, “If you hold to my teachings, you are really my disciples, Then you will know the truth, and the truth will set you free” (John, Chapter 8, verses 31-32). There is no doubt that we should be vigilant in the pursuit of justice.”

Concluding his remarks, Khanjian added, “At this gathering of solidarity with our brethren in the mother Armenian Diaspora community of Syria, let us use our knowledge of the truth in our struggle to bring peace and harmony to ourselves and to the troubled region and life and resurrection to its unjustifiably crucified communities.”

Among the audience were the representatives of the SARF-organizations, including Archbishops Hovnan Derderian and Mousheg Mardirossian, Very Rev. Fr. Andon Atamian, and Rev. Hendrik Shanazarian. In addition to other local clergy, Very Rev. Fr. Tatoul Anoushian of the Armenian Patriarchate was attending from Istanbul, Turkey. Additionally, Ani Keshishian (ARS CEB), Lena Bozoyan (ARS Western USA), Avedik Izmirlian (ARF CC), Krekor Karaguezian (AGBU), Gabriel Moloyan (SDHP), Hagop Nazarian (ADLP), and Esther Tognozzi (Kessab Educational Association of LA) attended the event. The concert was sponsored by many generous donors, including the general sponsor Onnik Mehrabian of Glendale KIA and his family.

The program continued with alternating performances of songs, instrumental music and dance, with a dash of poetry. Aline Aroustamian, Gagik Badalyan, Ani Christy, Harut Hagopian, Harout Jeghelian, Arthur Madoyan, Salpy Mailyan, Heibert Sarian, and Samuel Sahakyan sang; Harout Pamboukjian played the guitar and sang; Ruben Harutunian accompanied the Karavan Studio dancers on the duduk; the Dynamic Duo performed; and the Hamazkayin Ani Dance Company and Hamazkayin Barouyr Sevag “Nairi” Dance Group performed several elaborate dance numbers.

Poet Gailag’s (Panosian) lyrics dedicated to Kessab “Geh Lsvin Voghper” were read by Nune Avetisyan. In honor of renowned composer Konstantine Orbelyan (1928-2014) who had passed away recently, Armen Aharonian played one of his compositions on the piano.

Since Kessab is one of the last remnants of the Armenian Kingdom of Cilica, the closing song was “Giligia” first sung by Arthur Hagopian, who started with an English version, before the rest of the singers joined him to sing the rest of the verses in original Armenian version by Nahabed Rousinian.

Closing remarks were made by Ara Aroyan, vice-chairperson of the SARF Executive Committee, who applauded Louise Mardirossian Gill’s “vision, persistence and persuasion” as co-chairperson of the HyeAID3 organizing committee and handed her a plaque from SARF. The participating artists were handed special congressional certificates of appreciation from Congressman Adam Schiff (28th District) and certificates of recognition from California Assemblymember Mike Gatto (43rd District).

The program was accomplished with a large crew of volunteers and the program execution relied on the technical skills of the production crew including Edgar Nikolian, Neptune Productions and Val Hovanissian.

The varied styles and subjects of the lyrics and dances from “Adana” to “Yeraz Im Yergir” allowed the audience to feel a range of feelings from sorrow to joy. The audience members made their feelings known with their applause and one audience member who lost a family member to the fighting in Kessab said, “They sang, we cried.”

Those who have family members caught in the middle of the conflict in Syria are sacrificing whatever they can to financially support them; it is up to the rest of the public to do its part to let those effected by the calamity in Syria to know that “We are still here” as Zaven Khanjian said.

***

The following churches, charities and organizations came together to form the Syrian Armenian Relief Fund in August 2012: Armenian Catholic Eparchy in North America; Armenian Evangelical Union of North America; Western Diocese of the Armenian Church; Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America; Armenian General Benevolent Union; Armenian Missionary Association of America; Armenian Relief Society of Western U.S.A.; Armenian Democratic Liberal Party; Armenian Revolutionary Federation-Western U.S.A.; and Social Democrat Hunchakian Party-Western U.S.A. The SARF mailing address follows: P.O. Box 1948, Glendale, CA 91209-1948. The web site address follows: www.SyrianArmenianReliefFund.org.

Click here to view photos

“Սուրիահայութեան Համար Հանգանակուած Գումարը Կը Հասնի $900,000ի

Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիա — Սուրիոյ Հայութեան Զօրակցութեան Միացեալ Մարմնի (ՍԱՐՖ) կազմակերպութեամբ «ՀայԷյտ3» (HyeAID3) համերգը տեղի ունեցաւ Կլէնտէյլի Ալեքս թատերասրահին մէջ, Ապրիլ 29, 2014ին, հանգանակելով 100,000 տոլար Սուրիահայութեան համար: Միացեալ Մարմինը Քեսապահայութեան իր պապենական հողերէն տեղահանումէն ետք, որ պատահեցաւ Մարտ 21ին, այլ 100,000 տոլար մը ղրկուած էր Քեսապահայութեան համար:

Համերգը սկսաւ Արամ Խաչատուրեանի գործերու փունջով մը Արմէն Ահարոնեանի կողմէ նուագուած դաշնակի վրայ եւ իր նուագախումբին ընկերակցութեամբ: Ձեռնարկի հանդիսավարութիւնը կատարեց արուեստագիտուհի-հեռուստալրագրող Նունէ Աւետիսյանը իր բացման խօսքը սկսելով Վահան Թէքէեանի «Կ’անձրեւէ Տղաս»-ով՝

Բայց կու լաս , տղա՛ս… Մութին մէջ յանկարծ
Ծանր արցունքներ աչքէդ կը գլորին…
Լա՛ց անմեղութեան արցունքը անդարձ,
Լա՛ց չգիտնալով, խեղճ, անգէտ տղա՛ս,
Խեղճ որսը կեանքին, ա՛հ, լա՛ց, որ մեծնաս…:

Աւետիսյանը շնորհակալութիւն յայտնեց ներկայ բոլոր հանդիսատեսներուն, ինչպէս նաեւ սիրայօժար կերպով համերգին մասնակցող բոլոր արուեստագէտներուն: Ան Պարոյր Սեւակի խօսքերով հաստատեց հայ ժողովուրդի կամքը՝ «Կա՛նք: Պիտի լինե՛նք: Ու դեռ… շատանա՜նք»:

ՍԱՐՖի Գործադիր Մարմնի ատենապետ Զաւէն Խանճեանը խօսք առնելով յայտնեց, «Սուրիական տագնապի երկունքէն ի վեր, երրորդ անգամ ըլլալով հաւաքական ուխտով եւ զօրակցութեան փայլուն եւ հրաշալի արտայայտութեամբ, հաւաքուած ենք՝ խուռներամ անգամ մը եւս հաստատելու՝ եւ բարձր աղաղակ հաւաստիացնելու՝ պատնէշի վրայ՝ թէեւ արիւնաքամ, տեղահան եւ հարիւրամեայ եղեռնը յուշող, կենցաղային անմարդկային պայմաններու տակ կոտտացող վէրքով, բայց տակաւին դիմադրող, դիմացող եւ տոկացող, մեր սուրիահայ ազգակիցներուն՝ թէ մենք հո՛ս ենք: Թիկունք ենք մենք»:

Ան աւելցուց, «Մենք, երկրագունդի վրայ ծփացող զաւակները Հայկեան ցեղի, իրաւունք չունինք ցեղասպանութեան հարիւրամեակ ոգեկոչելու եթէ հաւաքաբար մեր կամքի դնդերներու ամբողջ ուժգնութեամբ, չպայքարինք տեղահան Քեսապցին վերադարձնելու իր պապենական մայր հողին եւ կամ բնաջնջումի վտանգէն փրկելու մեր Սուրիահայ բոլոր ազգակիցները»:

Ձեռնարկին ներկայ էին ՍԱՐՖի մաս կազմող եկեղեցիներու ղեկավարները՝ Առաջնորդներ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան եւ Յովնան արք. Տէրտէրեան, Անտոն Ծ. Վրդ. Ադամեան եւ Վերապատուելի Հենտրիք Շահնազարեան: Մօտակայ շրջաններէն ներկայ եղող կղերականներու կողքին Պոլիսէն ներկայ էր Հայոց Պատիրիարքարանի Կրօնական Ժողովի ատենապետ Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան: Նաեւ ներկայ էին կազմակերպչական ներկայացուցիչներ՝ Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութենէն Անի Քէշիշեան եւ Շրջանայինէն՝ Լենա Պօզոյեան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէէն՝ Աւետիք Իզմիրլեան, Հայ Բարեգործական Ընդհ. Միութենէն՝ Գրիգոր Քարակէօզեան, Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութենէն՝ Գաբրիէլ Մոլոեան, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութենէն՝ Յակոբ Նազարեան եւ Լոս Անճելըսի Քեսապցիներու Ուսումնասիրաց Միութենէն՝ Եսթեր Թոկնոցին: Համերգը շատ մը հովանաւորներ ունէր: Ձեռնարկին ներկայ եղան Ընդհանուր Հովանաւորը՝ Կլէնտէյլ Քիա ընկերութեան Օննիկ Մեհրապեանն ու ընտանիքը:

Ծրագիրը շարունակուեցաւ փոխն ի փոխ երգերով, նուագով, պարերով ու բանաստեղծութիւններով մասնակցութեամբ Ալին Արուստամեանին, Յարութ Ճեղելեկեան, Սալբի Մայիլեան, Արթիւր Մատոյեան, Յարութ Յակոբեան, Գագիկ Պատալեան, Սամուէլ Սահակեան, Հայբերդ Սարեան եւ Անի Քրիսթի: Յարութ Փամպուքճեանը երգեց, նոյն ժամանակ կիթառը նուագելով: Ռուբէն Յարութիւնեան դուդուկը նուագելով ընկերակցեցաւ Գարաւանի պարողներուն: Պարեցին նաեւ Տայնամիք Տուօն: Իսկ Համազգայինի Անի եւ Պարոյր Սեւակ Մասնաճիւղի Նայիրի Պարախումբերը քանի մը տարբեր պարերով ելոյթ ունեցան:

Կայլակի Քեսապի նուիրուած «Կը լսուին ողբեր» բանաստեղծութիւնը կարդաց Նունէ Աետիսյանը: Իսկ վերջին օրերուն մահացած համբաւաւոր երաժիշտ Կոնստանտին Օրբելեանի (1928-2014) յիշատակին, Արմէն Ահարոնեանը դաշնակի վրայ նուագեց իր ստեղծագործութիւններէն մին:

Քեսապը Կիլիկիոյ մաս կազմած ըլլալով, վերջին երգը «Կիլիկիա»ն էր, որուն առաջին տունը Արթիւր Յակոբեանը երգեց անգլերէնով, իսկ մնացեալ երգիչները իրեն միացան երգի մնացեալ տուները երգելով Նահապետ Ռուսինեանի բնագրով:

Փակման խօսքը փոխանցեց Արա Արոյեան որ ՍԱՐՖի Գործադիր Մարմնի փոխ- ատենապետն է: Ան բարձրօրէն գնահատեց Լուիզ Մարտիրոսեան Կիլին տեսլականը, յարատեւութիւնն ու համոզիչ ըլլալը իբրեւ համերգի յանձնախումբի համա- ատենապետ եւ ՍԱՐՖի կողմէ իրեն յուշատախտակ մը յանձնեց: Մասնակցող արուեստագէտները յատուկ հաստատագիրներ ստացան Գոնկրեսական Ատամ Շիֆի (28րդ շրջան) եւ Քալիֆորնիայի Խորհրդարանի Մայք Կաթոյի (43րդ շրջան) գրասենեակներէն:

Ծրագիրը կարելի եղաւ իրագործել մեծ թիւով կամաւորներու մասնակցութեամբ, իսկ բեմական բաժինը յաջողեցաւ Էտկար Նիկոլեանի, Նէբթեուն Փրոտաքշընզ եւ Վալ Յովհաննէսեանի ջանքերով:

Ծրագրի երգերու ու պարերու բազմազանութիւնը՝ ինչպէս «Ատանայի Կոտորած»էն մինչեւ «Երազ իմ երկիր»ը առիթ տուաւ որ հանդիսատեսը կարենայ իր զգացողութեան համեմատ տխուրէն ուրախ տրամադրութեամբ տարուբերի: Հանդիսատեսները իրենց զգացողութեան ուժգնութիւնը լսելի դարձուցին իրենց ծափահարութիւններով: Իսկ Քեսապի մէջ հարազատ կորսնցուցած հանդիսատեսներէն մին ըսաւ, «իրենք երգեցին, մենք լացինք»: Անոնք որոնք Սուրիոյ պատերազմէն տուժած հարազատներ ունին, արդէն իսկ մեծ զոհողութիւններով, մինչեւ իսկ ամենէն փոքր հաճոյքներէն իրենք զիրենք զրկելով օգնութիւն կը հասցնեն անոնց: Մնացեալներուն պարտականութիւնն է որ իր օգնութեան բաժինը բերէ Սուրիահայերուն, ինչպէս որ Զաւէն Խանճեանը ըսաւ.- «Եւ հիմա, Լսէ՛ Հալէպ Դղրդիւններն ոտքերուն Եւ Դամասկոս Դոփիւնն պարմանուհիներուն Լսէ՛ Քէսապ Եթերային ձայնը ջինջ Շուրջպար բռնած Հայաբորբ երգիչներուն Լսէ՛ անոնց արձագանգը Ալէքսէն Համանուագ, հոգեզմայլ եւ համաշունչ Միահամուռ աղաղակով կենդանի՛ Թէ Մենք Հո՛ս Ենք Սուրիահայ ազգակիցներ»:

***

Սուրիոյ Հայութեան Զօրակցութեան Միացեալ Մարմինը կազմուած է Օգոստոս 2012ին հետեւեալ անդամներով.- Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ա.Մ.Ն.ի Արեւմտեան Թեմ, Հայց. Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմ, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Կաթողիկէ Թեմ, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն, Հայ Օգնութեան Միութեան Ա.Մ.Ն.ի Արեւմտեան Շրջան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն եւ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն: Մեր հասցէն է՝ Syrian Armenian Relief Fund, P.O. Box 1948, Glendale, CA 91209-1948: Համացանցի հասցէն է՝ www.SyrianArmenianReliefFund.org :